Search
  • Savaş Ünsal

1.Kitlesel Fonlama Formu 8 Mayıs 2018 tarihinde...

Updated: Mar 9, 2018

Kitlesel Fonlama, projelerin fonlanması için kitlelerin gücünü kullanmaktır. Başka bir deyişle, kitlelerden küçük katılımların bir havuzda biriktirilerek projelerin hayal aşamasından gerçeğe dönüştürülmesi için gerekli fonun yaratılmasıdır. Kitlesel Fonlama platformları yaratıcı ve yenilikçi projelerin fonlanmasını kolaylaştırmayı amaçlar.

Yeni Kitlesel Fonlama Kanununun Meclis’te onaylanması ile birlikte gerek Ödül gerek sermaye bazlı platformlarının hızla artacağını, ve öncelikle de Bankaların, Gayrimenkul Ortaklık şirketleri, Melek Yatırım ağları, Teknoparklar, Kuluçka Merkezleri, Üniversiteler, Holding’ler ve Yatırım Fonlarının bu yeni sektöre gireceğini öngörüyoruz. Bu yeni sistemin yaygınlaşması yukarda saydığımız potansiyel sektör oyuncularından daha çok, fikri olan, projesi veya hayata geçirmeye çalıştığı bir işletme için destek arayan herkes için daha büyük olanaklar sağlayabilecek; ve iş yapış şeklimizi kökten değiştirecek.

Ülkemiz Girişimcileri için yeni fonlama ve iş yapma yöntemi olabilecek bu yeni sistem hakkında farkındalığı arttırmak ve gerekli düzenlemeler üzerinde mevcut sektör ve yeni yatırımcılarla görüş alış-verişinde bulunmak amacıyla organize edeceğimiz Kitlesel Fonlama Forumu’na desteklerinizi bekliyoruz.
11 views0 comments

© 2018 Kitlesel Fonlama Forumu